CHINATELECOM-ZHEJIANG-WENZHOU-IDC WENZHOU, ZHEJIANG Province, P.R.China.

ASN 134771
Country code CN
Total number of IPv4 69632
Total number of IPv6 24760009711527220127157190656
Total number of IPs (combined) 24760009711527220127157260288
IPv4 Ranges
 • 43.240.72.0 - 43.240.75.255
 • 43.240.156.0 - 43.240.159.255
 • 43.241.16.0 - 43.241.19.255
 • 43.242.204.0 - 43.242.207.255
 • 60.190.114.0 - 60.190.114.255
 • 60.190.118.0 - 60.190.119.255
 • 61.164.108.0 - 61.164.119.255
 • 61.164.123.0 - 61.164.126.255
 • 61.164.140.0 - 61.164.145.255
 • 61.164.147.0 - 61.164.151.255
 • 61.164.153.0 - 61.164.159.255
 • 103.36.60.0 - 103.36.63.255
 • 103.36.164.0 - 103.36.167.255
 • 103.37.16.0 - 103.37.18.255
 • 103.37.19.0 - 103.37.19.255
 • 103.38.84.0 - 103.38.87.255
 • 115.223.0.0 - 115.223.15.255
 • 115.223.22.0 - 115.223.22.255
 • 115.223.32.0 - 115.223.35.255
 • 115.223.38.0 - 115.223.39.255
 • 115.223.41.0 - 115.223.63.255
 • 118.215.197.0 - 118.215.201.255
 • 122.228.0.0 - 122.228.31.255
 • 122.228.56.0 - 122.228.103.255
 • 122.228.112.0 - 122.228.119.255
 • 122.228.192.0 - 122.228.233.255
 • 122.228.234.0 - 122.228.255.255
IPv6 Ranges
 • 240e:1c:5000:: - 240e:1c:5fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 240e:f7:2000:: - 240e:f7:2fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 240e:f7:6000:: - 240e:f7:6fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 240e:f7:c000:: - 240e:f7:dfff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 240e:983:1b01:: - 240e:983:1b01:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff